Hằng ngày chúng ta thường nói về các sự việc bằng tiếng Anh, nhưng không phải ai cũng biết cách đọc và viết các ngày trong tuần tiếng Anh chuẩn và đúng. Vậy cách viết như thế nào là đúng, hãy cùng tìm hiểu cách đọc viết trong tiếng Anh một vài ngày trong tuần để củng cố kiến ​​thức học tiếng Anh nhé!

Ngày trong tuần bằng tiếng Anh

Đọc & viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh chính xác nhất

Thứ

Thứ trong tiếng Anh

Phiên âm

Viết tắt

Thứ 2

Monday

/ˈmʌn.deɪ/

Mon

Thứ 3

Tuesday

/ˈtʃuːz.deɪ/

Tue

Thứ 4

Wednesday

/ˈwenz.deɪ/

Wed

Thứ 5

Thursday

/ˈθɜːz.deɪ/

Thu

Thứ 6

Friday

/ˈfraɪ.deɪ/

Fri

Thứ 7

Saturday

/ˈsæt.ə.deɪ/

Sat

Chủ nhật

Sunday

/ˈsʌn.deɪ/

Sun

Mách nhỏ: Chúng ta nên dùng giới từ “On” trước các thứ trong tiếng Anh: On Saturday, On Tuesday,…

Từ vựng liên quan tới ngày trong tuần

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
Day /deɪ/ Ngày
Week /wiːk/ Tuần
Weekdays /ˈwiːk.deɪ/

Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

Weekend /ˌwiːkˈend/

Cuối tuần

Days of the week tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật

Những mẫu câu tiếng Anh về các ngày trong tuần

Khi hỏi thứ, bạn có thể tham khảo mẫu câu dưới đây:

  • Hỏi: What day is it? / What day is it today? (Hôm nay là thứ mấy?)

  • Trả lời: Today is/ It is + Tên thứ (Hôm nay là thứ …)

Ví dụ:

  • Hỏi: What day is it today? – Hôm nay là thứ mấy ấy nhỉ?

  • Trả lời: Today is Monday – Hôm nay là thứ 2

NGUỒN GỐC CÁC THỨ TRONG TIẾNG ANH

Sunday – Chủ nhật

Ngày đầu tiên của tuần được đặt tên theo vị thần mặt trời. Trong tiếng Latin, “dies Solis” gồm “dies” (ngày) và “Solis” (Mặt trời), khi sang tiếng German được chuyển thành “Sunnon-dagaz”. Sau đó, từ này lan truyền vào tiếng Anh và trở thành “Sunday”.

Monday – Thứ Hai

Khởi đầu từ tiếng Latin “dies Lunae” (Ngày Mặt trăng), tên của ngày này khi chuyển sang tiếng Anh cổ trở thành Mon(an)dæg và sau đó thành “Monday” như ngày nay.

Tuesday – Thứ Ba

“Tuesday” được đặt theo tên vị thần chiến tranh La Mã Marstis (cũng là vị thần được đặt tên cho sao Hỏa). Trong tiếng Latin, ngày này gọi là “dies Martis”. Nhưng khi lan truyền đến tiếng German, vị thần Martis được đặt tên khác là “Tiu”. Các thứ trong tiếng Anh, thứ ba bắt nguồn từ tên vị thần trong tiếng German thay vì tiếng La Mã. Đó là lý do tại sao “dies Martis” biến thành “Tuesday” trong tiếng Anh như ngày nay.

Wednesday – Thứ Tư

Tương tự, tên vị thần Mercury của La Mã trong tiếng Đức là Woden. Do đó, nếu như người La Mã cổ gọi thứ tư là “dies Mercurii”, thì người nói ngôn ngữ German cổ gọi là “Woden’s day” là cuối cùng thành Wednesday trong tiếng Anh.

Thursday – Thứ Năm

Jupiter, tên gọi khác Jove, là thần sấm sét, vua của các vị thần La Mã, cũng là người canh giữ cho toàn xứ sở này. Người Nauy xưa gọi vị thần sấm sét này là “Thor”, miêu tả vị thần thường di chuyển trên bầu trời trên cỗ xe dê kéo. Khi người Latin gọi ngày của thần sấm sét là “dies Jovis” thì người Nauy cổ gọi là “Thor’s day”. Du nhập vào các thứ trong tiếng Anh, ngày này trở thành “Thursday”.

Friday – Thứ Sáu

Venus (sao Kim, thần Vệ Nữ) là một vị nữ thần La Mã tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. Trong tiếng Latin, thứ Sáu được đặt theo vị thần này là “dies Veneris”.

Tuy nhiên, nguồn gốc của ngày thứ sáu trong tiếng Anh (Friday) đến nay vẫn chưa rõ ràng. Có thuyết cho rằng cái tên bắt nguồn từ thần Frigg, một vị nữ thần của tình yêu và sắc đẹp của người Đức và Bắc Âu cổ, nhưng cũng có thể cái tên bắt nguồn từ nữ thần Fria của người German cổ cũng tượng trưng cho hai điều trên. Trong tiếng German, thứ sáu được viết thành “Frije-dagaz” và sau này thành “Friday” của người Anh.

Saturday – Thứ Bảy

Saturn (sao Thổ) là tên vị thần của người La Mã chuyên trông coi chuyện trồng trọt, nông nghiệp. Trong tiếng Latin, thứ Bảy là “dies Saturni”. Còn trong các thứ trong tiếng Anh, ngày thứ Bảy từng là Ngày của thần Saturn (Saturn’s Day) và dần dần trở thành Saturday như ngày nay.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách đọc và viết thứ trong tuần trong tiếng Anh và cách sử dụng nó để giao tiếp một cách chính xác và tự nhiên. Hy vọng rằng bạn có thể viết tin của riêng bạn và đọc nó đúng như tôi đã hướng dẫn ở nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *