Sau enjoy thường có tân ngữ.

Ví dụ:

Did you enjoy the party? ~Yes, I enjoyed it very much. (Cậu có thích bữa tiệc không? ~Có, tớ rất thích.)

KHÔNG DÙNG:  I enjoyed very much.

Để nói về việc ai đó có quãng thời gian vui vẻ, ta có thể dùng enjoy myself/yourself…

Ví dụ:

I really enjoyed myself when I went to Rome. (Tớ thực sự đã rất vui khi tới Rome.)

We’re going to Paris for the weekend. ~ Enjoy yourselves. (Chúng tớ sẽ đi Paris cuối tuần này. ~ Chúc vui vẻ nhé.)

Ta cũng có thể dùng Enjoy! (chúc vui vẻ nhé) mà không cần tân ngữ phía sau, đặc biệt trong tiếng Anh Mỹ thân mật.

Sau enjoy có thể là động từ thêm -ing.

Ví dụ:

I don’t enjoy looking after small children. (Tớ không thích trông trẻ nhỏ.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *