Cách dùng one of…

Sau one of chúng ta thường dùng dạng số nhiều. Ví dụ: One of our cats (Một trong những con mèo của chúng ta) KHÔNG DÙNG: One of our cat. Đôi khi, one of được dùng với danh từ số ít chỉ một nhóm. Ví dụ: Why don’t you ask one of the crew? (Sao anh không hỏi một trong những thuỷ thủ […]

Read More

Cách dùng mind

1. Ý nghĩa và cách dùng Mind có nghĩa là ‘không thích’, ‘bị làm phiền bởi’, ‘phản đối’. Chúng ta thường dùng mind trong các câu hỏi và mệnh đề phủ định. Ví dụ: Do you mind the smell of tobacco? ~ Not at all. (Bạn có bị làm phiền bởi mùi thuốc là không? ~ Không hề. Do you mind if […]

Read More

Cách dùng only

Only có thể được dùng như một trạng từ tập trung (focusing adverb). Nó có thể nhấn mạnh đến các phần khác nhau của một câu. 1. Nhấn mạnh chủ ngữ Only thường đứng trước chủ ngữ mà nó nhấn mạnh. Ví dụ: Only you could do a thing like that. (Chỉ có anh mới có thể làm một […]

Read More

Cách dùng instead of

1. Giới từ: instead of Instead không được dùng một mình như một giới từ mà chúng ta thường dùng kết hợp 2 từ instead of. Ví dụ: I’ll have tea instead of coffee, please. (Tôi sẽ dùng trà thay vì cà phê.) KHÔNG DÙNG: …instead coffee… Can you work with Sally instead of me today, please? (Cậu có thể làm việc với […]

Read More

Phân biệt Finally, At last, In the end và At the end

1. Finally Finally dùng khi ai đó đã chờ đợi quá lâu mới có được thứ gì đó. Trong trường hợp này, finally thường đứng giữa câu. Ví dụ: After trying three times, she finally managed to pass her exam. (Sau 3 lần nỗ lực, cuối cùng cô ấy cũng qua được kỳ thi.) Steve has finally found a job. (Steve cuối […]

Read More

Phân biệt Born và Borne

1. Cách dùng be born – Khi nói về việc được sinh ra, ta dùng dạng bị động be + born. Ví dụ: Hundreds of chilren are born deaf every year. (Hàng trăm đứa trẻ được sinh ra trong tình trạng bị điếc mỗi năm.) – Khi đưa ra thông tin về nơi sinh, ngày sinh, ta thường […]

Read More

Cách dùng Ever

1. Ever mang nghĩa “từng, bao giờ” (at any time) Ever là 1 từ không mang tính khẳng định, nó thường được dùng trong câu hỏi với nghĩa “từng, bao giờ“. Ví dụ: Do you ever go to Ireland on holiday? (Cậu đã từng đi nghỉ ở Ireland chưa?) We always go to Ireland on holiday. (Bọn tớ luôn đến Ireland […]

Read More

So sánh nhất (Superlatives)

Cấu trúc so sánh nhất là một trong những loại câu phổ biến trong tiếng Anh. Chúng ta thường sử dụng mẫu câu này khi muốn so sánh nhiều người hay nhiều vật nhằm chỉ ra người/vật nào đó mang một đặc điểm nổi trội hơn những người/vật khác. I. So sánh nhất với tính […]

Read More

Cách dùng Because

1. Phân biệt because và because of Because là liên từ, nó luôn đứng đầu mệnh đề trước chủ ngữ + động từ (subject + verb). Because of là giới từ kép, nó đứng trước danh từ (noun) hoặc đại từ (pronoun). Ví dụ: We were late because it rained. (Chúng tớ bị muộn vì trời mưa.) => KHÔNG DÙNG: We were late because of it rained. We […]

Read More