Writing

WRITING  Writing an announcement. (Viết một bảng thông báo.) Task 1: Read the following announcement and then answer the questions that follow. (Đọc bảng thông báo sau đây và...

Listening

LISTENING  BEFORE YOU LISTEN  Name some of the most famous football players in the world. Who do you like best? Why? (Nói tên một vài cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới....

Speaking

SPEAKING Task 1: Look at the pictures. What do you know about these football learns. (Nhìn vào các hình. Em biết gì về những đội bóng đá này?) Hướng dẫn giải: These pictures...

Reading

READING  BEFORE YOU READ  Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau.) 1. Where was the 2002 World Cup held?...

Vocabulary

Cúp thế giới 1. champion (n) [‘t∫æmpjən]: nhà vô địch 2. runner-up (n) [,rʌnər’ʌp]: đội về nhì 3. tournament (n) [‘tɔ:nəmənt]: vòng đấu, giải đấu 4....