Project

Project – trang 15 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Vận dụng các kiến thức của toàn bài để làm bài tập trong phần Project – trang 15 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Work in...

Looking back

Looking back – trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Looking back – trang 14 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới...

Skills 2

Skills 2 – trang 13 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 – trang 13 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Hướng dẫn: Nghe và...

Skills 1

Skills 1 – trang 12 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 1 – trang 12 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới 1          Read the...

Communication

Communication – trang 11 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication – trang 11 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Finland...

A closer look 2

A closer look 2 – trang 9 Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 Mới Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 2 – trang 9 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Hướng...

A closer look 1

A closer look 1 – trang 8 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần A closer look 1 – trang 8 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Hướng...

Getting Started

Getting Started – trang 6 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết có trong phần Getting Started – trang 6 Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới Listen...

Vocabulary

Vocabulary – Từ vựng – Unit 7 SGK Tiếng Anh 6 mới Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 7 SGK tiếng anh 6 mới. series (n) phim dài kỳ trên truyền hình,...