Project

Project – A class cook book trang 57 Unit 5 SGK Tiếng Anh 7 mới Chọn một trong những món ăn bạn thích và viết công thức cho nó. Kết hợp những công thức của bạn thành một...

Skills 2

Skills 2 trang 55 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới Nghe 3 người nói về những món ăn truyền thống ở nơi mà họ sống. Nối những nơi chốn với những món ăn cho phù hợp.   1  – b bánh...

Skills 1

Skills 1 trang 54 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới Làm theo cặp. Đưa ra hướng dẫn về cách làm một món ăn hoặc thức uống. stewing (hầm)                             bones (xương) broth...