Xin chào các bạn đến với Bài thứ 2 của bộ chương trình Tiếng Anh thực tế (Real English). Với bộ giáo trình này, các bạn sẽ được tiếp cận với với cách nói tiếng Anh “thực tế nhất, đời sống nhất” của người bản xứ Anh và Mỹ.

Bài học hôm nay bao gồm:

_ Ôn lại cách chào hỏi và cách hỏi tên mà chúng ta đã học ở Bài 1;

_ Cách hỏi để yêu cầu người khác đánh vần tên của họ;

_ Cách yêu cầu họ giới thiệu về bản thân;

Mời các bạn xem bài học sau:

Cấu trúc câu được sử dụng trong video:

* Khi muốn hỏi người khác từ đâu đến, chúng ta sử dụng cấu trúc: Where are you from?

Và họ sẽ trả lời là:

I’m from …. (tên tỉnh/thành phố/quận/bang/ quốc gia) (tôi đến từ ….)

hoặc

I’m originally from (tôi xuất thân từ đâu đó)

Trong video chúng ta có thể nghe thấy:

Where are you from?

_ Iran (tên quốc gia)

_ I’m from France / Italy / Romania (tên quốc gia)

_ I’m from Auckland, New Zealand. (tên thành phố và quốc gia)

_ Flushing, New York (tên quận và thành phố)

_ Originally, Pennsylvania but now I’m from Manhattan. (tôi xuất thân từ Pennsylvania, nhưng bây giờ tôi ở  Manhattan)

_ I’m from Massachusetts Uh, New Jersey.(tên 1 bang)

* Khi muốn đề nghị người khác giời thiệu những thành viên đi cùng họ, ta sẽ hỏi là:

_ Could/Would you introduce me to your friend(s)? (Bạn có thể giới thiệu tôi với những người bạn của bạn không?)

* Khi bạn không thể nghe rõ tên của họ và muốn họ đánh vần lại tên, thì bạn hãy hỏi:

_ Can/Could you spell your name? (Bạn có thể đánh vần tên của bạn không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *